Vietnamese : English :

» CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP

    NHÀ XƯỞNG RHEEM VIỆT NAM

    (Ngày đăng : 30/11/-0001)
  • - Chủ đầu tư : Rheem Manufacturing Co (Australia) proprietary Ltd - Địa điểm : KCN Đồng An 2 – Thủ Dầu 1 – Bình Dương

Giới thiệu dự án


 

 

- Chủ đầu tư  : Rheem Manufacturing Co (Australia) proprietary Ltd
- Địa điểm  : KCN Đồng An 2 – Thủ Dầu 1 – Bình Dương
- Quy mô dự án : Xây mới khu vực nhà xưởng 9.300 m2
- Bên giao thầu : Công ty CP Licogi 16.2

 

 

 
Liên kết website