Vietnamese : English :

» Chính sách - Quản lí

TƯ TƯỞNG MỚI-QUY HOẠCH MỚI

(Ngày đăng : 31/05/2017 )  

Chắc hẳn nhiều người còn nhớ Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 đã được Quốc hội phê duyệt là phải bảo vệ được 3,8 triệu héc-ta đất lúa. Rồi theo Luật Đất đai, chỉ cần chuyển đổi mục đích sử dụng 10ha đất trồng lúa đã phải có sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ. Nay động đến con số “vượt trần” đến hàng ngàn lần thì quả là một cách nghĩ rất đáng quan tâm.

Mà cách suy nghĩ của vị tân Bí thư Thành ủy vốn xuất thân từ nhà khoa học cũng rất “khoa học”, đó là nêu vấn đề và lắng nghe ý khiến của các nhà khoa học cùng với những phân tích và những con số thuyết phục...

Ông cho rằng, TP.HCM là TP dịch vụ - công nghiệp song cơ cấu sử dụng đất hiện nay đang bất hợp lý. Trong khi đất nông nghiệp nhiều nhưng chiếm tỷ trọng giá trị gia tăng thấp hơn quá nhiều so với công nghiệp - dịch vụ. Chẳng hạn, năm 2015, diện tích đất nông nghiệp là 118.052ha nhưng chỉ đem lại giá trị thực tế 6.494 tỷ đồng (tỷ trọng 0,89%), giá trị gia tăng/ha đất đạt 55 triệu đồng. Trong khi đất công nghiệp - dịch vụ chỉ có 14.264ha nhưng đem lại giá trị thực tế 726.978 tỷ đồng (tỷ trọng 99,11%), giá trị gia tăng/ha đất đạt 50.966 triệu đồng.

Từ đó, ông đặt vấn đề có nên chuyển một phần đất nông nghiệp thành đất cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, và giả định, nếu chuyển đổi 1/3 đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp - dịch vụ thì sẽ tạo tiền đề về đất để GDP có thể tăng thêm 273% GDP TP.

Và nếu như vậy, hàng loạt các bản quy hoạch liên quan của TP sẽ bị phá vỡ.

Đến đây, lại liên tưởng đến những tranh luận nảy lửa khi thảo luận về bản dự thảo Luật Quy hoạch hiện đang diễn ra tại Quốc hội. Quả là rất ít bản dự thảo một bộ luật đang được đưa ra thảo luận tại Quốc hội lại gặp nhiều băn khoăn, trắc trở như Dự thảo Luật Quy hoạch. Có lẽ phần vì phạm vi điều chỉnh của bộ luật này rộng quá, bởi có đến 32 luật liên quan phải sửa đổi theo; phần vì thực tiễn cuộc sống trong nhiều năm qua bức xúc quá, nhiều quy hoạch ở nhiều cấp khác nhau, nhiều lĩnh vực khác nhau đều bị phá vỡ.

Nhiều khi, quy hoạch vỡ vì ở đây đó trên đất nước mình, tài năng và tầm nhìn hạn chế một tý, có thiếu trách nhiệm một tý, có tham ô tham nhũng một tý, có vun đắp cho “lợi ích nhóm” một tý…

Trong câu chuyện này, có lẽ đó là tầm nhìn.

Cho nên, một khi thế giới người ta phát triển từng ngày từng giờ thì mọi quy hoạch có lẽ cũng theo nguyên tắc mà các bậc tiền bối đã dạy: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến!”.

Nguyễn Hoàng Linh/Báo Xây Dựng
Liên kết website