Vietnamese : English :

» Chuyên ngành xây dựng

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC NHẬP KHẨU CÁT XÂY DỰNG

(Ngày đăng : 18/12/2017 )  

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1421/BXD-VLXD ngày 22/6/2017 đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: “Chỉ đạo các cơ quan liên quan, tính toán cân đối cung cầu cát xây dựng và vật liệu san lấp, sử dụng vật liệu thay thế có sẵn tại địa phương, hạn chế sử dụng cát tự nhiên khai thác từ lòng sông để làm vật liệu san lấp, sử dụng cát tự nhiên tiết kiệm có hiệu quả, đặc biệt sử dụng cát nghiền nhân tạo cho bê tông và vữa thay thế cát tự nhiên”.

Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 09/06/2017 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2017, trong đó chỉ đạo có các giải pháp sản xuất vật liệu thay thế cát tự nhiên để hạn chế tình trạng khai thác cát lòng sông, trong đó Kiên Giang là tỉnh có nguồn nguyện để sản xuất cát nhân tạo, đề nghị Sở Xây dựng tham mưu với UBND tỉnh Kiên Giang có chính sách khuyến khích, các nhà đầu tư sản xuất cát nghiền nhân tạo.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường soạn thảo trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Chỉ thị tăng cường quản lý cát sỏi lòng sông, trong đó có đề xuất nội dung giao Bộ Xây dựng hướng dẫn việc nhập khẩu cát xây dựng. Trong khi Thủ tướng Chính phủ chưa ban hành Chỉ thị, đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn doanh nghiệp tăng cường sử dụng các nguyên liệu thay thế cát tự nhiên có sẵn trong nước và trên địa bàn tỉnh để đáp ứng nhu cầu xây dựng theo nội dung Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 09/06/2017 của Chính phủ và Văn bản số 1421/BXD-VLXD ngày 22/6/2017 của Bộ Xây dựng.

 

Linh Nguyễn - Báo Xây Dựng
Liên kết website