Vietnamese : English :

» INDUSTRY WORKS

NHÀ XƯỞNG AN PHƯỚC SUNPO

  • Address: Lot C7-C8-C9 Suoi Dau Industrial Zone, Cam Lam District, Khanh Hoa Province, Nha Trang City

F.L.D VIETNAM CO.,Ltd FACTORY & OFFICE WORK

  • Address: Lot C10-11 Suoi Dau Industrial Zone, Cam Lam District, Khanh Hoa Province, Nha Trang City.1

AN PHUOC - PIERRE CARDIN FACTORY

  • Address: M6-2 M14 street, Tân Bình Industrial Zone, W.Binh Hung Hoa, Tan Binh Dist, HCMCWeb links